Bovimalt, úsporný a účinný, podporuje trávení přežvýkavců

Zlepšení účinnosti krmiv
Zvýšení průměrné denní
produkce mléka o 1,5 litru na krávu

při nezměněné kvalitě mléka (bílkoviny, tuky) a zlepšení účinnosti krmiva.

Výsledky

Zlepšení účinnosti krmiv
Dodatečný denní
přírůstek hmotnosti 130 gramů na krávu

při nezměněné kvalitě masa (bílkoviny, tuky)

Výsledky

Naši zákazníci dosvědčují

Bernard, Vendée

Došlo ke zvýšení produkce a snížení nákladů na veterináře.

Sylvain, Charente-Maritime

Po změně krmných dávek jsme podle výsledků kontroly mléka konstatovali zvýšení o 1,5 až 2 litry mléka na krávu a den.

Thierry, Vendée

Od té doby, co používáme Bovimalt, stoupla produkce mléka o 3 litry na den a krávu, zdraví vemen je vynikající a na úrovni stability není co dodat.

Chantal, Yonne

Zjistili jsme trvale vysokou dojivost, správné poměry či dokonce lepší a velice hebkou srst zvířat.

Naši zákazníci dosvědčují

Marc, Finistère

Dosáhli jsme mezi 100 a 150 g GMQ (prùmìrný denní pøírùstek)/den. Pozorovali jsme zvíøata lépe rostla, mìla hebkou srst a zaoblenìjší svalstvo.

Bovimalt byl získán fermentací částic obilí v pevném prostředí, což je proces tradičně používaný v Asii, a je to přírodní zpracovaná surovina

Výzkum a vývoj

Bovimalt je výsledkem 5 let výzkumu prováděného laboratořemi Osiris.

Cílem tohoto rozvojového programu financovaného Skupinou Soufflet, která je uznávaným účastníkem zemědělského trhu, je přirozeně zvýšit potenciál krmných dávek pro hovězí dobytek.

Naše výzkumné činnosti se zaměřují na rozvoj biokatalyzátorů, enzymatických komplexů s mimořádně rozmanitými profily, které umožňují rozkládat vlákninu.

Chcete-li otestovat Bovimalt za výhodných podmínek,

obraťte se na nás