Produkt Bovimalt skutecznie i ekonomicznie poprawia proces trawienia u przeżuwaczy

Poprawa skuteczności żywieniowej
Wzrost produktywności
wynosi średnio 1,5 litra mleka dziennie na krowę

bez zmiany jakości mleka (białko, tłuszcz) w połączeniu z poprawą skuteczności żywieniowej.

Wyniki

Poprawa skuteczności żywieniowej
Średni dodatkowy
przyrost o 130 gramów na krowę

bez zmiany jakości mięsa (białko, tłuszcz)

Wyniki

Opinie naszych klientów

Bernard, Vendée

Produkcja jest wyższa a rachunki weterynaryjne niższe.

Sylvain, Charente-Maritime

Po zmianie racji zauważyliśmy wzrost produkcji mleka z 1.5 do 2 litrów na krowie, na dzień.

Thierry, Vendée

Od kiedy zaczęliśmy stosować Bovimalt, mleczność wzrosła o 3 litry dziennie na krowę, wymiona krów są w doskonałym kondycji a stan nóg nie może być lepszy.

Chantal, Yonne

Odnotowaliśmy, że laktacja utrzymuje się na wysokim poziomie, analizy są zadowalające a nawet przewyższające założenia a krowy mają bardzo błyszczącą sierść.

Opinie naszych klientów

Marc, Finistère

Uzyskaliœmy œredni przyrost dzienny miêdzy 100 a 150 g. Zaobserwowaliœmy zwierzêta wykazywa³y lepszy przyrost i uzyska³y bardziej jedwabist¹ sierœæ oraz wyraŸnie bardziej uwydatnione...

Bovimalt to surowiec poddany naturalnej transformacji w procesie fermentacji pszenicy słodowej na podłożu stałym, tradycyjnej metodzie pochodzącej z Azji.

Badania I Rozwój

Bovimalt to wynik 5 lat badań laboratoriów Osiris.

Jest to program badawczy finansowany przez znaną w świecie rolnictwa Grupę Soufflet, którego celem jest zwiększenie w naturalny sposób potencjału racji żywieniowej bydła.

Nasza działalność badawcza skupia się na opracowywaniu biokatalizatorów, kompleksów enzymatycznych o maksymalnie zróżnicowanych profilach umożliwiających rozkład włókien.

Skontaktuj się z nami, aby przetestować Bovimalt na preferencyjnych

warunkach